Patroni


Ten błąd może być spowodowany mylące lub trudne do odczytania panele sterowania lub przełączników sterujących, które nie są zgodne z oczekiwanymi wynikami. W przypadku pracownika, okazuje przełączyć kontrola dół, spodziewając maszyna do zatrzymania, ale zamiast tego, urządzenie przebywaniu lub zwiększona moc, to jest niezgodne z oczekiwanym wynikiem stereotypu, ale ta sytuacja będzie nadal spowodować błąd działania. W celu kontroli lub zminimalizować te ludzkie błędy, projektowanie miejsce pracy powinno być starannie rozplanowane i bardzo łatwe do odczytania i zrozumienia.

Uniwersalny design Koncepcja uniwersalnego projektowania ewoluował od oceny rodzajów błędów ludzkich obserwowane w środowisku pracy, a studiując stereotypowe zachowania populacji ludzkiej. Uniwersalny design jest koncepcja projektowania produktów lub środowiska pracy, które będą używane przez wiele osób, z szerokiej gamy możliwości fizycznych i poznawczych, pracujących w wielu różnych sytuacjach zawodowych. Uniwersalny Projekt został opracowany w celu zmniejszenia rodzaje błędów ludzkich występujących w miejscu pracy, jak również zwiększyć wydajność pracowników. Ta koncepcja uniwersalnego projektowania lub projektowania dla ludności, obejmuje projektowanie pracy dla tych osób z upośledzeniem nie, a także, do projektowania dla tych osób z ograniczeniami funkcjonalnymi lub upośledzeniem fizycznym lub poznawczych.
<