architektura

Korzyści z ogrodów na dachu Poprawa jakości powietrza w mieście Ogródki na dachu przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w mieście. Rośliny wchłaniają dwutlenek węgla i emitują tlen, co pomaga oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń. Dodatkowo, rośliny absorbują również niektóre szkodliwe substancje chemiczne, takie jak benzen czy formaldehyd. Zwiększenie izolacji termicznej budynku Ogródki na dachu działają […]